Financieel steunen

Wilt u éénmalig doneren, een machtiging afgeven, periodiek een donatie doen of meer lezen over nalaten aan Amsterdam UMC? 

We hebben alle mogelijkheden op een rijtje gezet.

Eenmalige gift

Via de doneerknop rechtsboven kunt u eenvouding online een eenmalige donatie doen met IDEAL of VUmc Fonds machtigen om de donatie van uw rekening af te schrijven. 
U kunt u eenmalige bijdrage ook zelf storten op rekeningnummer NL46 INGB 0000 0048 18 t.n.v. VUmc Fonds. Vergeeet niet te vermelden waarvoor u wilt schenken.

Eenmalige donatie

Periodieke machtiging

Vindt u een project zo belangrijk dat u dit voor langere tijd wilt steunen, kies dan voor een periodieke machtiging.

 • U machtigt ons dan om elke maand, kwartaal of jaar (afhankelijk van de frequentie die u heeft gekozen) een vast bedrag van uw rekening te schrijven.
 • Periodieke machtigingen helpen ons gerichter plannen te maken, omdat we van tevoren weten op hoeveel geld een project kan rekenen.
 • U kunt een periodieke machtiging elk moment intrekken.

Klik op button rechtsboven voor een periodieke machtiging, kies hierbij zelf hoe vaak en hoeveel u wilt doneren.

Periodieke machtiging

Periodieke schenking

Een periodieke schenking heeft grote voordelen, voor u én voor het project van uw keuze

 • Een periodieke schenking is een schriftelijk vastgelegde afspraak dat u minimaal vijf jaar lang een bepaald bedrag schenkt.
 • Hoeveel, u schenkt per jaar maakt niet uit.
 • Voordeel voor u is dat deze schenking volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. En wij weten voor een langere periode zeker dat we dit project kunnen financieren.

Het is niet meer verplicht deze akte via de notaris vast te leggen. VUmc Fonds gebruikt de modelaktes van de Belastingdienst,  u weet dan zeker dat deze geaccepteerd zijn. U hoeft er de deur niet voor uit. Wij sturen u de notariële akte graag op.

De voordelen op een rijtje:

 • Uw jaarlijkse gift is volledig (100%) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, er zijn géén minima en maxima aan verbonden.
 • Hoe hoger de schenking, hoe hoger het bedrag dat u van uw inkomstenbelasting kan aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 33% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus.
 • Uw toegezegde gift is via een onderhandse akte voor minimaal 5 jaar vastgelegd. Voor de akte wordt het model van de Belastingdienst gebruikt. Zo weet u zeker dat de vastlegging voldoet aan de eisen voor aftrek van uw inkomsten belasting.
 • Voor het afsluiten van de akte hoeft u het huis niet uit, de akte krijgt u van ons thuisgestuurd.
 • Stichting VUmc Fonds is voor langere tijd verzekerd van financiële steun zodat zij haar steun kan blijven bieden.

Aktes vastgelegd via de notaris blijven mogelijk, neemt u daarover contact met ons op. 


Wilt u een periodieke schenking afsluiten? Kijkt u dan op deze pagina

Legaat of erfstelling

Wilt u ons fonds of een specifiek project ook na uw overlijden blijven steunen? Dan kunt u dit opnemen in uw testament, in de vorm van een legaat of een erfstelling.

In onze nalatenschapsbrochure kunt u hier meer over lezen. Vraag nu geheel vrijblijvend de gratis nalatenschapsbrochure op via nalaten@vumc.nl of telefoon: 020 – 444 55 98.

Sluiten