Doneer aan Kenniscyclus Psychiatrie - Amsterdam UMC

Kenniscyclus verleent zorg aan mensen ouder dan 50 jaar met psychiatrische klachten op de Polikliniek voor Ouderen en Neuropsychiatrie bij De Nieuwe Valerius. Het wetenschappelijk onderzoek is ingebed bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Onze missie

Psychiatrische klachten maken het leven complex en soms eenzaam. Door meer over psychiatrische klachten te begrijpen, ze effectief te verlichten en stigma te verminderen willen wij de effecten van deze psychiatrische klachten op het leven van mensen verminderen.

Onze missie is een innovatief centrum te zijn voor mensen met psychiatrische klachten, met als focus dat mensen zelf meer regie krijgen over de behandeling van de klachten en hoe er mee te leven.

Onze visie

Om psychiatrische klachten te verminderen zijn drie elementen van belang: het verklaren van klachten, het bespreekbaar maken van klachten en het behandelbaar maken van klachten. Door een continue dialoog tussen professionals en mensen met psychiatrische klachten over wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en persoonlijke ervaringen kan essentiële vooruitgang worden geboekt.

Onze methode

Binnen de kenniscyclus leert iedereen van elkaar doordat bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, resultaten van toegepaste behandelingen en ervaringen uit de praktijk met elkaar gedeeld worden. Deze werkmethode komt onder andere tot uiting in de samenstelling van het Kenniscyclus-team.

Donatiegegevens
(Indien u een Nederlands banknummer heeft, kunt u het BIC veld leeglaten. Bij gebruik van een buitenlandse bank graag dit veld invullen.)
Uw gegevens
Kalender (dd-mm-jjjj) 
* Wanneer u hier een vink zet, geeft u aan dat u op de hoogte gehouden wilt worden van activiteiten en nieuws van Amsterdam UMC. U geeft hiermee toestemming dat wij uw contactgegevens voor dit doel gebruiken.
Sluiten