Stichting VUmc Fonds

VUmc kent verschillende fondsen. VUmc Fonds is daar één van, maar wel een bijzondere: dit fonds helpt afdelingen en onderdelen van VUmc bij het inzamelen van geld voor hun eigen projecten. Veel artsen en verpleegkundigen hebben uitstekende ideeën om de patiëntenzorg te verbeteren. En ze weten welk onderzoek het hardst nodig is. Maar de afdelingen zelf hebben niet de noodzakelijke infrastructuur en deskundigheid in huis om daarvoor fondsen te werven.

Hulp bij fondsenwerving

Daarom is er het VUmc Fonds. Onze medewerkers helpen de afdelingen om hun project helder te formuleren. Samen maken we voorlichtings- en wervingsmaterialen en benaderen we mogelijke sponsors en donateurs. VUmc Fonds is een aparte stichting met een eigen rekeningnummer en een goed functionerend registratiesysteem. We beschikken over een uitgebreid netwerk van professionele ondersteuners en een onafhankelijk bestuur. 

Uw donatie

Uw totale donatie komt terecht bij het project dat u heeft uitgekozen. Dat kunnen we doen, omdat VUmc Fonds geen eigen personeel in dienst heeft: medewerkers van VUmc leveren de benodigde ondersteuning. Ook onze bestuursleden doen hun werk graag voor niks: zo belangrijk vinden ze dit fonds. Bovendien hoeven we geen schenkingsrecht van uw gift af te trekken, omdat de belastingdienst VUmc Fonds erkent als ANBI (een instelling voor het algemeen nut). Informatie over de ANBI status van VUmc Fonds vindt u hier.

Bestuursleden VUmc Fonds

Het bestuur van het VUmc Fonds bestaat uit:

  • prof. dr. J.A. Rauwerda (voorzitter)
  • drs. J.A. de Die (penningmeester)
  • mw. mr. G.C.J.M van Hest

Leden raad van toezicht VUmc Fonds

De raad van toezicht van het VUmc Fonds bestaat uit:

  • drs. N.W. Hoek (voorzitter)
  • mw. drs. S. Heidema, RA
  • drs. P.A.J. Verbaas
  • dr. G. Zalm
Sluiten